Tại sao bạn không nên tin tưởng vào ước tính calo trên công cụ theo dõi thể dục của mình

Bạn có thể đang đánh giá thấp hoặc đánh giá quá cao lượng calo đốt cháy tới 20%.