Làm thế nào Game of Thrones đã làm sai Daenerys

Daenerys Targaryen chuyển sang bóng tối là có lý. Vấn đề là làm thế nào mà chương trình đến đó.

Đêm chung kết của Game of Thrones đã phản bội lại các chủ đề cốt lõi của chương trình

Chủ nghĩa hiện thực chính trị của Game of Thrones đã tan rã trong phần tám. Lời kêu gọi của Tyrion dành cho Bran trong 'The Iron Throne' là một đòn chí mạng.