Điều gì đang xảy ra với TikTok, Trung Quốc và chính phủ Hoa Kỳ?

Mối quan hệ của công ty mẹ ByteDance của TikTok với Trung Quốc đang khiến các chính trị gia Hoa Kỳ khởi động một cuộc điều tra an ninh quốc gia.