Làm thế nào The Bachelor trở thành bệ phóng cho những người có ảnh hưởng

Những người có ảnh hưởng trên Instagram có thể kiếm hàng triệu USD từ quảng cáo. The Bachelor đang vật lộn với thực tế rằng giờ đây nó là bệ phóng cho những người có ảnh hưởng đó.